Hem

Wittsjöbygden mot Vindkraftsutbyggnad

 

Tror du att vår bygd kommer att ha en positiv utveckling efter en vindkraftsetablering?

 

 

Om inte så är det dags att agera genom att ta aktiv ställning emot den planerade vindkraftsetableringen väster om Vittsjö genom att gå med i föreningen

Wittsjöbygden mot Vindkraft.

 

Föreningen Wittsjöbygden mot Vindkraftsutbyggnad vill bevara varumärket Vittsjö för en framtid där kultur- och naturmiljö ger trygghet.

 

Medlemsavgiften för 2015 är 150 kr per hushåll

Betalas till bankgiro 878-6816.

 

 

 

OBS! Sidan är under uppbyggnad.

Kontakt: info@vindby.se

 

Copyright © All Rights Reserved